Čalouněné křeslo Dione, kůže, látka

Kód: 1521/C2 1521/EU 1521/C10 1521/EU9 1521/C18 1521/EU17 1521/C26 1521/EU25 1521/C34 1521/EU33 1521/C42 1521/EU41 1521/C50 1521/EU49 1521/C58 1521/EU57 1521/C66 1521/EU65 1521/C74 1521/EU73 1521/C3 1521/EU2 1521/C11 1521/EU10 1521/C19 1521/EU18 1521/C27 1521/EU26 1521/C35 1521/EU34 1521/C43 1521/EU42 1521/C51 1521/EU50 1521/C59 1521/EU58 1521/C67 1521/EU66 1521/C75 1521/EU74 1521/C4 1521/EU3 1521/C12 1521/EU11 1521/C20 1521/EU19 1521/C28 1521/EU27 1521/C36 1521/EU35 1521/C44 1521/EU43 1521/C52 1521/EU51 1521/C60 1521/EU59 1521/C68 1521/EU67 1521/C76 1521/EU75 1521/C5 1521/EU4 1521/C13 1521/EU12 1521/C21 1521/EU20 1521/C29 1521/EU28 1521/C37 1521/EU36 1521/C45 1521/EU44 1521/C53 1521/EU52 1521/C61 1521/EU60 1521/C69 1521/EU68 1521/C77 1521/EU76 1521/C6 1521/EU5 1521/C14 1521/EU13 1521/C22 1521/EU21 1521/C30 1521/EU29 1521/C38 1521/EU37 1521/C46 1521/EU45 1521/C54 1521/EU53 1521/C62 1521/EU61 1521/C70 1521/EU69 1521/C78 1521/EU77 1521/C7 1521/EU6 1521/C15 1521/EU14 1521/C23 1521/EU22 1521/C31 1521/EU30 1521/C39 1521/EU38 1521/C47 1521/EU46 1521/C55 1521/EU54 1521/C63 1521/EU62 1521/C71 1521/EU70 1521/C79 1521/EU78 1521/C8 1521/EU7 1521/C16 1521/EU15 1521/C24 1521/EU23 1521/C32 1521/EU31 1521/C40 1521/EU39 1521/C48 1521/EU47 1521/C56 1521/EU55 1521/C64 1521/EU63 1521/C72 1521/EU71 1521/C80 1521/EU79 1521/C9 1521/EU8 1521/C17 1521/EU16 1521/C25 1521/EU24 1521/C33 1521/EU32 1521/C41 1521/EU40 1521/C49 1521/EU48 1521/C57 1521/EU56 1521/C65 1521/EU64 1521/C73 1521/EU72 1521/C81 1521/EU80 Zvolte variantu
Značka: Furninova
22 662 Kč 21 794 Kč 24 225 Kč 23 357 Kč 24 225 Kč 23 357 Kč 24 225 Kč 23 357 Kč 22 662 Kč 21 794 Kč 22 662 Kč 21 794 Kč 22 662 Kč 21 794 Kč 22 662 Kč 21 794 Kč 22 662 Kč 21 794 Kč 22 662 Kč 21 794 Kč 23 790 Kč 24 485 Kč 25 353 Kč 24 485 Kč 25 353 Kč 24 485 Kč 25 353 Kč 22 922 Kč 23 790 Kč 22 922 Kč 23 790 Kč 22 922 Kč 23 790 Kč 22 922 Kč 23 790 Kč 22 922 Kč 23 790 Kč 22 922 Kč 23 790 Kč 22 922 Kč 25 092 Kč 24 225 Kč 26 656 Kč 25 787 Kč 26 656 Kč 25 787 Kč 26 656 Kč 25 787 Kč 25 092 Kč 24 225 Kč 25 092 Kč 24 225 Kč 25 092 Kč 24 225 Kč 25 092 Kč 24 225 Kč 25 092 Kč 24 225 Kč 25 092 Kč 24 225 Kč 31 866 Kč 30 996 Kč 33 427 Kč 32 560 Kč 33 427 Kč 32 560 Kč 33 427 Kč 32 560 Kč 31 866 Kč 30 996 Kč 31 866 Kč 30 996 Kč 31 866 Kč 30 996 Kč 31 866 Kč 30 996 Kč 31 866 Kč 30 996 Kč 31 866 Kč 30 996 Kč 33 168 Kč 32 298 Kč 34 724 Kč 33 862 Kč 34 724 Kč 33 862 Kč 34 724 Kč 33 862 Kč 33 168 Kč 32 298 Kč 33 168 Kč 32 298 Kč 33 168 Kč 32 298 Kč 33 168 Kč 32 298 Kč 33 168 Kč 32 298 Kč 33 168 Kč 32 298 Kč 33 688 Kč 32 820 Kč 35 251 Kč 34 383 Kč 35 251 Kč 34 383 Kč 35 251 Kč 34 383 Kč 33 688 Kč 32 820 Kč 33 688 Kč 32 820 Kč 33 688 Kč 32 820 Kč 33 688 Kč 32 820 Kč 33 688 Kč 32 820 Kč 33 688 Kč 32 820 Kč 36 206 Kč 35 338 Kč 37 769 Kč 36 901 Kč 37 769 Kč 36 901 Kč 37 769 Kč 36 901 Kč 36 206 Kč 35 338 Kč 36 206 Kč 35 338 Kč 36 206 Kč 35 338 Kč 36 206 Kč 35 338 Kč 36 206 Kč 35 338 Kč 36 206 Kč 35 338 Kč 43 759 Kč 42 892 Kč 45 323 Kč 44 453 Kč 45 323 Kč 44 453 Kč 45 323 Kč 44 453 Kč 43 759 Kč 42 892 Kč 43 759 Kč 42 892 Kč 43 759 Kč 42 892 Kč 43 759 Kč 42 892 Kč 43 759 Kč 42 892 Kč 43 759 Kč 42 892 Kč od 21 794 Kč 18 729 Kč bez DPH 18 012 Kč bez DPH 20 021 Kč bez DPH 19 303 Kč bez DPH 20 021 Kč bez DPH 19 303 Kč bez DPH 20 021 Kč bez DPH 19 303 Kč bez DPH 18 729 Kč bez DPH 18 012 Kč bez DPH 18 729 Kč bez DPH 18 012 Kč bez DPH 18 729 Kč bez DPH 18 012 Kč bez DPH 18 729 Kč bez DPH 18 012 Kč bez DPH 18 729 Kč bez DPH 18 012 Kč bez DPH 18 729 Kč bez DPH 18 012 Kč bez DPH 19 661 Kč bez DPH 20 236 Kč bez DPH 20 953 Kč bez DPH 20 236 Kč bez DPH 20 953 Kč bez DPH 20 236 Kč bez DPH 20 953 Kč bez DPH 18 944 Kč bez DPH 19 661 Kč bez DPH 18 944 Kč bez DPH 19 661 Kč bez DPH 18 944 Kč bez DPH 19 661 Kč bez DPH 18 944 Kč bez DPH 19 661 Kč bez DPH 18 944 Kč bez DPH 19 661 Kč bez DPH 18 944 Kč bez DPH 19 661 Kč bez DPH 18 944 Kč bez DPH 20 737 Kč bez DPH 20 021 Kč bez DPH 22 030 Kč bez DPH 21 312 Kč bez DPH 22 030 Kč bez DPH 21 312 Kč bez DPH 22 030 Kč bez DPH 21 312 Kč bez DPH 20 737 Kč bez DPH 20 021 Kč bez DPH 20 737 Kč bez DPH 20 021 Kč bez DPH 20 737 Kč bez DPH 20 021 Kč bez DPH 20 737 Kč bez DPH 20 021 Kč bez DPH 20 737 Kč bez DPH 20 021 Kč bez DPH 20 737 Kč bez DPH 20 021 Kč bez DPH 26 336 Kč bez DPH 25 617 Kč bez DPH 27 626 Kč bez DPH 26 909 Kč bez DPH 27 626 Kč bez DPH 26 909 Kč bez DPH 27 626 Kč bez DPH 26 909 Kč bez DPH 26 336 Kč bez DPH 25 617 Kč bez DPH 26 336 Kč bez DPH 25 617 Kč bez DPH 26 336 Kč bez DPH 25 617 Kč bez DPH 26 336 Kč bez DPH 25 617 Kč bez DPH 26 336 Kč bez DPH 25 617 Kč bez DPH 26 336 Kč bez DPH 25 617 Kč bez DPH 27 412 Kč bez DPH 26 693 Kč bez DPH 28 698 Kč bez DPH 27 985 Kč bez DPH 28 698 Kč bez DPH 27 985 Kč bez DPH 28 698 Kč bez DPH 27 985 Kč bez DPH 27 412 Kč bez DPH 26 693 Kč bez DPH 27 412 Kč bez DPH 26 693 Kč bez DPH 27 412 Kč bez DPH 26 693 Kč bez DPH 27 412 Kč bez DPH 26 693 Kč bez DPH 27 412 Kč bez DPH 26 693 Kč bez DPH 27 412 Kč bez DPH 26 693 Kč bez DPH 27 841 Kč bez DPH 27 124 Kč bez DPH 29 133 Kč bez DPH 28 416 Kč bez DPH 29 133 Kč bez DPH 28 416 Kč bez DPH 29 133 Kč bez DPH 28 416 Kč bez DPH 27 841 Kč bez DPH 27 124 Kč bez DPH 27 841 Kč bez DPH 27 124 Kč bez DPH 27 841 Kč bez DPH 27 124 Kč bez DPH 27 841 Kč bez DPH 27 124 Kč bez DPH 27 841 Kč bez DPH 27 124 Kč bez DPH 27 841 Kč bez DPH 27 124 Kč bez DPH 29 922 Kč bez DPH 29 205 Kč bez DPH 31 214 Kč bez DPH 30 497 Kč bez DPH 31 214 Kč bez DPH 30 497 Kč bez DPH 31 214 Kč bez DPH 30 497 Kč bez DPH 29 922 Kč bez DPH 29 205 Kč bez DPH 29 922 Kč bez DPH 29 205 Kč bez DPH 29 922 Kč bez DPH 29 205 Kč bez DPH 29 922 Kč bez DPH 29 205 Kč bez DPH 29 922 Kč bez DPH 29 205 Kč bez DPH 29 922 Kč bez DPH 29 205 Kč bez DPH 36 164 Kč bez DPH 35 448 Kč bez DPH 37 457 Kč bez DPH 36 738 Kč bez DPH 37 457 Kč bez DPH 36 738 Kč bez DPH 37 457 Kč bez DPH 36 738 Kč bez DPH 36 164 Kč bez DPH 35 448 Kč bez DPH 36 164 Kč bez DPH 35 448 Kč bez DPH 36 164 Kč bez DPH 35 448 Kč bez DPH 36 164 Kč bez DPH 35 448 Kč bez DPH 36 164 Kč bez DPH 35 448 Kč bez DPH 36 164 Kč bez DPH 35 448 Kč bez DPH od 18 012 Kč bez DPH
8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů Zvolte variantu
Čalounění
Výplň
Nohy nebo čalounění
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 8.8.2024 Zvolte variantu

Křeslo Dione zaobleného tvaru nezabírá mnoho místa a hodí se tak i do prostorově úsporných místností. Můžeme jej využít v moderních i klasických obývacích pokojích, ložnicích, předsíních nebo domácích pracovnách. Vybrat lze z látkovém nebo koženém potahu s dřevěnými nebo kovovými nohami.

Detailní informace

30 LET
30 let zkušeností
Mám již více než 30 let zkušeností se zařizováním interiérů.
Konzultace interiérů
Konzultace interiérů
Poskytuji konzultace interiérů klientů nejen v showroomu, ale i u klientů doma.
Individuální přístup
Individuální přístup
Ke každému klientovi přistupuji individuálně s důrazem na maximální spokojenost.
Zapůjčení vzorků domů
Zapůjčení vzorků domů
Pro vyzkoušení produktů nabízím klientům zapůjčení nábytku a vzorků přímo domů.

Detailní popis produktu

Rozměr: 70x78x83 cm

Provedení:

  • látkový potah: výběr ze 3 kategorií látek (A-B-C), potahy sedacích a opěracích polštářů jsou plně snímatelné (lze je prát nebo chemicky čistit podle výběru potahové látky)
  • kožený potah: výběr z 6 kategorií kůže (10–20–30–56–58–60), potahy nejsou snímatelné
  • nohy: kovové (broušený černý chrom), dřevěné dle vzorníku
  • výplň: Comfort 2 (měkké sezení na válení): jádro tvoří studená pěna obalená svrchní vrstvou peří

Doplňkové parametry

Kategorie: Obývací pokoj
Rozměry (šířka x hloubka x výška): 70×78×83 cm
Typ křesla: kožené, čalouněné, moderní
Celková výška: 83 cm
Šířka: 70 cm
Hloubka: 78 cm
Výška sedu: 43 cm
Hloubka sedu: 55 cm
Materiál konstrukce: dřevo
Čalounění: látka, kůže
Možnost kontrastního prošití švů (pouze kůže): ano
Možnost volby délky stehu prošití (pouze kůže): ano
Materiál vnitřní výplně: studená pěna a peří (Comfort C2), studená pěna (EU)
Materiál nohou: dřevo, kov
Váha: 20 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: