Sofa kožené, látkové Avignon, 208 cm

Kód: 609/C1 609/C10 609/EU 609/C19 609/C28 609/EU10 609/C37 609/C46 609/EU19 609/C55 609/C64 609/EU28 609/C73 609/C82 609/EU37 609/C91 609/C100 609/EU46 609/C109 609/C118 609/EU55 609/C127 609/C136 609/EU64 609/C145 609/C154 609/EU73 609/C163 609/C172 609/EU82 609/C2 609/C11 609/EU2 609/C20 609/C29 609/EU11 609/C38 609/C47 609/EU20 609/C56 609/C65 609/EU29 609/C74 609/C83 609/EU38 609/C92 609/C101 609/EU47 609/C110 609/C119 609/EU56 609/C128 609/C137 609/EU65 609/C146 609/C155 609/EU74 609/C164 609/C173 609/EU83 609/C3 609/C12 609/EU3 609/C21 609/C30 609/EU12 609/C39 609/C48 609/EU21 609/C57 609/C66 609/EU30 609/C75 609/C84 609/EU39 609/C93 609/C102 609/EU48 609/C111 609/C120 609/EU57 609/C129 609/C138 609/EU66 609/C147 609/C156 609/EU75 609/C165 609/C174 609/EU84 609/C4 609/C13 609/EU4 609/C22 609/C31 609/EU13 609/C40 609/C49 609/EU22 609/C58 609/C67 609/EU31 609/C76 609/C85 609/EU40 609/C94 609/C103 609/EU49 609/C112 609/C121 609/EU58 609/C130 609/C139 609/EU67 609/C148 609/C157 609/EU76 609/C166 609/C175 609/EU85 609/C5 609/C14 609/EU5 609/C23 609/C32 609/EU14 609/C41 609/C50 609/EU23 609/C59 609/C68 609/EU32 609/C77 609/C86 609/EU41 609/C95 609/C104 609/EU50 609/C113 609/C122 609/EU59 609/C131 609/C140 609/EU68 609/C149 609/C158 609/EU77 609/C167 609/C176 609/EU86 609/C6 609/C15 609/EU6 609/C24 609/C33 609/EU15 609/C42 609/C51 609/EU24 609/C60 609/C69 609/EU33 609/C78 609/C87 609/EU42 609/C96 609/C105 609/EU51 609/C114 609/C123 609/EU60 609/C132 609/C141 609/EU69 609/C150 609/C159 609/EU78 609/C168 609/C177 609/EU87 609/C7 609/C16 609/EU7 609/C25 609/C34 609/EU16 609/C43 609/C52 609/EU25 609/C61 609/C70 609/EU34 609/C79 609/C88 609/EU43 609/C97 609/C106 609/EU52 609/C115 609/C124 609/EU61 609/C133 609/C142 609/EU70 609/C151 609/C160 609/EU79 609/C169 609/C178 609/EU88 609/C8 609/C17 609/EU8 609/C26 609/C35 609/EU17 609/C44 609/C53 609/EU26 609/C62 609/C71 609/EU35 609/C80 609/C89 609/EU44 609/C98 609/C107 609/EU53 609/C116 609/C125 609/EU62 609/C134 609/C143 609/EU71 609/C152 609/C161 609/EU80 609/C170 609/C179 609/EU89 609/C9 609/C18 609/EU9 609/C27 609/C36 609/EU18 609/C45 609/C54 609/EU27 609/C63 609/C72 609/EU36 609/C81 609/C90 609/EU45 609/C99 609/C108 609/EU54 609/C117 609/C126 609/EU63 609/C135 609/C144 609/EU72 609/C153 609/C162 609/EU81 609/C171 609/C180 609/EU90 Zvolte variantu
Značka: Furninova
39 331 Kč 41 936 Kč 39 331 Kč 39 331 Kč 41 936 Kč 39 331 Kč 39 331 Kč 41 936 Kč 39 331 Kč 39 331 Kč 41 936 Kč 39 331 Kč 39 331 Kč 41 936 Kč 39 331 Kč 40 895 Kč 43 499 Kč 40 895 Kč 40 895 Kč 43 499 Kč 40 895 Kč 40 895 Kč 43 499 Kč 40 895 Kč 39 331 Kč 41 936 Kč 39 331 Kč 39 331 Kč 41 936 Kč 39 331 Kč 43 499 Kč 46 104 Kč 43 499 Kč 43 499 Kč 46 104 Kč 43 499 Kč 43 499 Kč 46 104 Kč 43 499 Kč 43 499 Kč 46 104 Kč 43 499 Kč 43 499 Kč 46 104 Kč 43 499 Kč 45 062 Kč 47 666 Kč 45 062 Kč 45 062 Kč 47 666 Kč 45 062 Kč 45 062 Kč 47 666 Kč 45 062 Kč 43 499 Kč 46 104 Kč 43 499 Kč 43 499 Kč 46 104 Kč 43 499 Kč 47 753 Kč 50 357 Kč 47 753 Kč 47 753 Kč 50 357 Kč 47 753 Kč 47 753 Kč 50 357 Kč 47 753 Kč 47 753 Kč 50 357 Kč 47 753 Kč 47 753 Kč 50 357 Kč 47 753 Kč 49 316 Kč 51 921 Kč 49 316 Kč 49 316 Kč 51 921 Kč 49 316 Kč 49 316 Kč 51 921 Kč 49 316 Kč 47 753 Kč 50 357 Kč 47 753 Kč 47 753 Kč 50 357 Kč 47 753 Kč 59 301 Kč 61 905 Kč 59 301 Kč 59 301 Kč 61 905 Kč 59 301 Kč 59 301 Kč 61 905 Kč 59 301 Kč 59 301 Kč 61 905 Kč 59 301 Kč 59 301 Kč 61 905 Kč 59 301 Kč 60 864 Kč 63 469 Kč 60 864 Kč 60 864 Kč 63 469 Kč 60 864 Kč 60 864 Kč 63 469 Kč 60 864 Kč 59 301 Kč 61 905 Kč 59 301 Kč 59 301 Kč 61 905 Kč 59 301 Kč 63 816 Kč 66 420 Kč 63 816 Kč 63 816 Kč 66 420 Kč 63 816 Kč 63 816 Kč 66 420 Kč 63 816 Kč 63 816 Kč 66 420 Kč 63 816 Kč 63 816 Kč 66 420 Kč 63 816 Kč 65 378 Kč 67 984 Kč 65 378 Kč 65 378 Kč 67 984 Kč 65 378 Kč 65 378 Kč 67 984 Kč 65 378 Kč 63 816 Kč 66 420 Kč 63 816 Kč 63 816 Kč 66 420 Kč 63 816 Kč 66 507 Kč 69 111 Kč 66 507 Kč 66 507 Kč 69 111 Kč 66 507 Kč 66 507 Kč 69 111 Kč 66 507 Kč 66 507 Kč 69 111 Kč 66 507 Kč 66 507 Kč 69 111 Kč 66 507 Kč 68 069 Kč 70 675 Kč 68 069 Kč 68 069 Kč 70 675 Kč 68 069 Kč 68 069 Kč 70 675 Kč 68 069 Kč 66 507 Kč 69 111 Kč 66 507 Kč 66 507 Kč 69 111 Kč 66 507 Kč 77 273 Kč 79 877 Kč 77 273 Kč 77 273 Kč 79 877 Kč 77 273 Kč 77 273 Kč 79 877 Kč 77 273 Kč 77 273 Kč 79 877 Kč 77 273 Kč 77 273 Kč 79 877 Kč 77 273 Kč 78 836 Kč 81 441 Kč 78 836 Kč 78 836 Kč 81 441 Kč 78 836 Kč 78 836 Kč 81 441 Kč 78 836 Kč 77 273 Kč 79 877 Kč 77 273 Kč 77 273 Kč 79 877 Kč 77 273 Kč 86 128 Kč 88 734 Kč 86 128 Kč 86 128 Kč 88 734 Kč 86 128 Kč 86 128 Kč 88 734 Kč 86 128 Kč 86 128 Kč 88 734 Kč 86 128 Kč 86 128 Kč 88 734 Kč 86 128 Kč 87 691 Kč 90 295 Kč 87 691 Kč 87 691 Kč 90 295 Kč 87 691 Kč 87 691 Kč 90 295 Kč 87 691 Kč 86 128 Kč 88 734 Kč 86 128 Kč 86 128 Kč 88 734 Kč 86 128 Kč 110 786 Kč 113 391 Kč 110 786 Kč 110 786 Kč 113 391 Kč 110 786 Kč 110 786 Kč 113 391 Kč 110 786 Kč 110 786 Kč 113 391 Kč 110 786 Kč 110 786 Kč 113 391 Kč 110 786 Kč 112 349 Kč 114 953 Kč 112 349 Kč 112 349 Kč 114 953 Kč 112 349 Kč 112 349 Kč 114 953 Kč 112 349 Kč 110 786 Kč 113 391 Kč 110 786 Kč 110 786 Kč 113 391 Kč 110 786 Kč od 39 331 Kč 32 505 Kč bez DPH 34 658 Kč bez DPH 32 505 Kč bez DPH 32 505 Kč bez DPH 34 658 Kč bez DPH 32 505 Kč bez DPH 32 505 Kč bez DPH 34 658 Kč bez DPH 32 505 Kč bez DPH 32 505 Kč bez DPH 34 658 Kč bez DPH 32 505 Kč bez DPH 32 505 Kč bez DPH 34 658 Kč bez DPH 32 505 Kč bez DPH 33 798 Kč bez DPH 35 950 Kč bez DPH 33 798 Kč bez DPH 33 798 Kč bez DPH 35 950 Kč bez DPH 33 798 Kč bez DPH 33 798 Kč bez DPH 35 950 Kč bez DPH 33 798 Kč bez DPH 32 505 Kč bez DPH 34 658 Kč bez DPH 32 505 Kč bez DPH 32 505 Kč bez DPH 34 658 Kč bez DPH 32 505 Kč bez DPH 35 950 Kč bez DPH 38 102 Kč bez DPH 35 950 Kč bez DPH 35 950 Kč bez DPH 38 102 Kč bez DPH 35 950 Kč bez DPH 35 950 Kč bez DPH 38 102 Kč bez DPH 35 950 Kč bez DPH 35 950 Kč bez DPH 38 102 Kč bez DPH 35 950 Kč bez DPH 35 950 Kč bez DPH 38 102 Kč bez DPH 35 950 Kč bez DPH 37 241 Kč bez DPH 39 393 Kč bez DPH 37 241 Kč bez DPH 37 241 Kč bez DPH 39 393 Kč bez DPH 37 241 Kč bez DPH 37 241 Kč bez DPH 39 393 Kč bez DPH 37 241 Kč bez DPH 35 950 Kč bez DPH 38 102 Kč bez DPH 35 950 Kč bez DPH 35 950 Kč bez DPH 38 102 Kč bez DPH 35 950 Kč bez DPH 39 465 Kč bez DPH 41 617 Kč bez DPH 39 465 Kč bez DPH 39 465 Kč bez DPH 41 617 Kč bez DPH 39 465 Kč bez DPH 39 465 Kč bez DPH 41 617 Kč bez DPH 39 465 Kč bez DPH 39 465 Kč bez DPH 41 617 Kč bez DPH 39 465 Kč bez DPH 39 465 Kč bez DPH 41 617 Kč bez DPH 39 465 Kč bez DPH 40 757 Kč bez DPH 42 910 Kč bez DPH 40 757 Kč bez DPH 40 757 Kč bez DPH 42 910 Kč bez DPH 40 757 Kč bez DPH 40 757 Kč bez DPH 42 910 Kč bez DPH 40 757 Kč bez DPH 39 465 Kč bez DPH 41 617 Kč bez DPH 39 465 Kč bez DPH 39 465 Kč bez DPH 41 617 Kč bez DPH 39 465 Kč bez DPH 49 009 Kč bez DPH 51 161 Kč bez DPH 49 009 Kč bez DPH 49 009 Kč bez DPH 51 161 Kč bez DPH 49 009 Kč bez DPH 49 009 Kč bez DPH 51 161 Kč bez DPH 49 009 Kč bez DPH 49 009 Kč bez DPH 51 161 Kč bez DPH 49 009 Kč bez DPH 49 009 Kč bez DPH 51 161 Kč bez DPH 49 009 Kč bez DPH 50 301 Kč bez DPH 52 454 Kč bez DPH 50 301 Kč bez DPH 50 301 Kč bez DPH 52 454 Kč bez DPH 50 301 Kč bez DPH 50 301 Kč bez DPH 52 454 Kč bez DPH 50 301 Kč bez DPH 49 009 Kč bez DPH 51 161 Kč bez DPH 49 009 Kč bez DPH 49 009 Kč bez DPH 51 161 Kč bez DPH 49 009 Kč bez DPH 52 740 Kč bez DPH 54 893 Kč bez DPH 52 740 Kč bez DPH 52 740 Kč bez DPH 54 893 Kč bez DPH 52 740 Kč bez DPH 52 740 Kč bez DPH 54 893 Kč bez DPH 52 740 Kč bez DPH 52 740 Kč bez DPH 54 893 Kč bez DPH 52 740 Kč bez DPH 52 740 Kč bez DPH 54 893 Kč bez DPH 52 740 Kč bez DPH 54 031 Kč bez DPH 56 185 Kč bez DPH 54 031 Kč bez DPH 54 031 Kč bez DPH 56 185 Kč bez DPH 54 031 Kč bez DPH 54 031 Kč bez DPH 56 185 Kč bez DPH 54 031 Kč bez DPH 52 740 Kč bez DPH 54 893 Kč bez DPH 52 740 Kč bez DPH 52 740 Kč bez DPH 54 893 Kč bez DPH 52 740 Kč bez DPH 54 964 Kč bez DPH 57 117 Kč bez DPH 54 964 Kč bez DPH 54 964 Kč bez DPH 57 117 Kč bez DPH 54 964 Kč bez DPH 54 964 Kč bez DPH 57 117 Kč bez DPH 54 964 Kč bez DPH 54 964 Kč bez DPH 57 117 Kč bez DPH 54 964 Kč bez DPH 54 964 Kč bez DPH 57 117 Kč bez DPH 54 964 Kč bez DPH 56 255 Kč bez DPH 58 409 Kč bez DPH 56 255 Kč bez DPH 56 255 Kč bez DPH 58 409 Kč bez DPH 56 255 Kč bez DPH 56 255 Kč bez DPH 58 409 Kč bez DPH 56 255 Kč bez DPH 54 964 Kč bez DPH 57 117 Kč bez DPH 54 964 Kč bez DPH 54 964 Kč bez DPH 57 117 Kč bez DPH 54 964 Kč bez DPH 63 862 Kč bez DPH 66 014 Kč bez DPH 63 862 Kč bez DPH 63 862 Kč bez DPH 66 014 Kč bez DPH 63 862 Kč bez DPH 63 862 Kč bez DPH 66 014 Kč bez DPH 63 862 Kč bez DPH 63 862 Kč bez DPH 66 014 Kč bez DPH 63 862 Kč bez DPH 63 862 Kč bez DPH 66 014 Kč bez DPH 63 862 Kč bez DPH 65 154 Kč bez DPH 67 307 Kč bez DPH 65 154 Kč bez DPH 65 154 Kč bez DPH 67 307 Kč bez DPH 65 154 Kč bez DPH 65 154 Kč bez DPH 67 307 Kč bez DPH 65 154 Kč bez DPH 63 862 Kč bez DPH 66 014 Kč bez DPH 63 862 Kč bez DPH 63 862 Kč bez DPH 66 014 Kč bez DPH 63 862 Kč bez DPH 71 180 Kč bez DPH 73 334 Kč bez DPH 71 180 Kč bez DPH 71 180 Kč bez DPH 73 334 Kč bez DPH 71 180 Kč bez DPH 71 180 Kč bez DPH 73 334 Kč bez DPH 71 180 Kč bez DPH 71 180 Kč bez DPH 73 334 Kč bez DPH 71 180 Kč bez DPH 71 180 Kč bez DPH 73 334 Kč bez DPH 71 180 Kč bez DPH 72 472 Kč bez DPH 74 624 Kč bez DPH 72 472 Kč bez DPH 72 472 Kč bez DPH 74 624 Kč bez DPH 72 472 Kč bez DPH 72 472 Kč bez DPH 74 624 Kč bez DPH 72 472 Kč bez DPH 71 180 Kč bez DPH 73 334 Kč bez DPH 71 180 Kč bez DPH 71 180 Kč bez DPH 73 334 Kč bez DPH 71 180 Kč bez DPH 91 559 Kč bez DPH 93 712 Kč bez DPH 91 559 Kč bez DPH 91 559 Kč bez DPH 93 712 Kč bez DPH 91 559 Kč bez DPH 91 559 Kč bez DPH 93 712 Kč bez DPH 91 559 Kč bez DPH 91 559 Kč bez DPH 93 712 Kč bez DPH 91 559 Kč bez DPH 91 559 Kč bez DPH 93 712 Kč bez DPH 91 559 Kč bez DPH 92 850 Kč bez DPH 95 002 Kč bez DPH 92 850 Kč bez DPH 92 850 Kč bez DPH 95 002 Kč bez DPH 92 850 Kč bez DPH 92 850 Kč bez DPH 95 002 Kč bez DPH 92 850 Kč bez DPH 91 559 Kč bez DPH 93 712 Kč bez DPH 91 559 Kč bez DPH 91 559 Kč bez DPH 93 712 Kč bez DPH 91 559 Kč bez DPH od 32 505 Kč bez DPH
8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů 8-10 týdnů Zvolte variantu
Čalounění
Výplň
Nohy nebo čalounění
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 9.10.2024 Zvolte variantu

Modulární sofa Avignon lze díky mnoha prvkům složit do libovolné sestavy. Díky jednoduchému nadčasovému designu se uplatní jak v obývacích pokojích, tak v domácích pracovnách. Díky strohému stylu se hodí spíše do pánských pracoven nebo pokojů, zvláště v provedení kůže s kontrastním štepováním nebo štepováním tón v tónu.

Detailní informace

30 LET
30 let zkušeností
Mám již více než 30 let zkušeností se zařizováním interiérů.
Konzultace interiérů
Konzultace interiérů
Poskytuji konzultace interiérů klientů nejen v showroomu, ale i u klientů doma.
Individuální přístup
Individuální přístup
Ke každému klientovi přistupuji individuálně s důrazem na maximální spokojenost.
Zapůjčení vzorků domů
Zapůjčení vzorků domů
Pro vyzkoušení produktů nabízím klientům zapůjčení nábytku a vzorků přímo domů.

Detailní popis produktu

Vyobrazená sestava:

 • 3-místné sofa 208x90x78 cm
 
Provedení:
 • látkový potah: výběr ze 3 kategorií látek (A-B-C), potah sedacího polštáře je plně snímatelný (lze jej prát nebo chemicky čistit podle výběru potahové látky), doporučujeme praktickou impregnaci, která se hodí nejen u světlých látek
 • kožený potah: výběr z 6 kategorií kůže (10–20–30–56–58–60), potahy nejsou snímatelné
 • nohy: kovové – chrom, dřevěné: ořech, dub, přírodní nenamořené, černé nebo tmavě hnědé moření
 • výplň:
comfort EU: studená pěna v sedacích polštářích, studená pěna v zádových polštářích
comfort C1: studená pěna v sedacích polštářích, silikonizované kuličky z vláken v zádových polštářích
comfort C2: jádro tvoří studená pěna obalená svrchní vrstvou peří, směs peří a kuliček z vláken v zádových polštářích
Doporučujeme vybrat „Comfort EU“, pokud máte problémy se zády nebo se vám špatně vstává. „Comfort 2“ doporučujeme pro milovníky válení a měkkého sezení.

 

Další možné rozměry a doplňky, sestavy:

 • 4 místné sofa 228x90x78 cm
 • 3 místné sofa 208×90×78 cm
 • 2,5 místné sofa 183×90×78 cm
 • 2 místné sofa 162×90×78 cm
 • křeslo 80×83×78 cm
 • pouf/podnožka 76×60×40 cm
 • sestava 2,5 místné sofa a divan 258×90/203×78 cm
 • sestava 3 místné sofa, rohový prvek a 3 místné sofa 283/283×90×78 cm
 • sestava 3 místné sofa, rohový prvek a 2,5 místné sofa 283/258×90×78 cm
 • sestava 3 místné sofa, rohový prvek a 2 místné sofa 283/237×90×78 cm
 • sestava 2,5 místné sofa, rohový prvek a 2,5 místné sofa 258/258×90×78 cm
 • sestava 2,5 místné sofa, rohový prvek a 2 místné sofa 258/237×90×78 cm
 • sestava 2 místné sofa, rohový prvek a 2 místné sofa 237/237×90×78 cm

Doplňkové parametry

Kategorie: Obývací pokoj
Barva čalounění: variabilní
Barva nohou dřevěných: černá, bílá, buk lakovaný, buk nemořený, dub lakovaný, dub šedý lakovaný, dub bělený lakovaný, ořech mořený, kolonial mořený (tmavý)
Barva nohou kovových: chrom
Rozměr: 208x90x78 cm
Typ pohovky: čalouněná, kožená, pánská, pro domácí pracovny
Čalounění: látka, pravá hovězí kůže
Možnost kontrastního prošití švů (pouze kůže): ano
Možnost volby délky stehu prošití (pouze kůže): ano
Snímatelný potah: pouze polštářů u látkové verze
Rozměr (šířka x hloubka x výška): 208x90x78 cm
Výška sedu: 43 cm
Hloubka sedu: 61 cm
Váha sofa: 68 kg
Výška nohou: 16 cm
Materiál nohy: dřevo, kov

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: